PORTHAS kan op een zeer doeltreffende manier de maturiteit van uw bedrijf in kaart brengen.

Steunend op veelvuldige praktische ervaringen hebben we daartoe de 9 proef ontwikkeld. Deze proef steunt op de eisen van diverse kwaliteitssystemen als ISO, OHSAS, ... en anderzijds op de principes van verantwoord ondernemen en corporate governance. Ondanks het feit dat de 9 proef zoveel invalshoeken afdekt blijft het toch een zeer eenvoudig middel om in drie stappen en dus zeer snel inzage te krijgen in de huidige situatie van uw onderneming.

Stap 1: info verzamelen

De 9 proef dekt 9 invalshoeken af.

Voor iedere invalshoek leggen we u 9 statements voor bvb:

    Engagement: Medewerkers ervaren een correcte werk/privé balans

    Performantie: De kosten worden opgevolgd en worden doorgerekend in een relevante tariefstructuur

    Groei: Er is voldoende aandacht voor innovatie van de eigen producten en services

    Klantgerichtheid: De klant wordt geregeld bevraagd over zijn ervaringen als input voor proces- en productoptimalisatie

Deze statements dekken de eisen af, van diverse kwaliteitssystemen als ISO, OHSAS, ... en houden anderzijds rekening met de principes van verantwoord ondernemen en corporate governance. Een aantal managers en medewerkers schatten in hoe goed uw bedrijf scoort op ieder van de 81 statements . Het vergt nauwelijks een 1/2 uurtje werk om dit eerder gevoelsmatig in te schatten. Iedereen stuurt zijn inschatting door naar PORTHAS.

Stap 2: bespreking van de resultaten

De resultaten worden verwerkt en voorgesteld in 1 of meerdere sessie(s) met max 10 deelnemers.

De doelstelling is om met de groep tot een consensus te komen over het huidig niveau voor de 81 statements. Tijdens deze fase worden ook alle mogelijke maatregelen opgelijst die nuttig zouden kunnen zijn om de maturiteit te verbeteren, zeg maar om de risico's te verminderen.

Deze intensieve sessie duurt 1 dag.

Stap 3: een concreet actieplan

Op het einde van de dag mogen de deelnemers een aantal punten toekennen aan de maatregelen die volgens hen het meest accuut zijn. Op die manier komen we tot een concreet voorstel van prioritaire actiepunten.

De 9 proef is dan ook een zeer efficiënte manier om tot een concreet actieplan te komen dat gedragen wordt door het team dat het zelf heeft uitgezet.

Wij geven u graag vrijblijvend bijkomende informatie.