We zorgen voor extra wind in de zeilen van uw bedrijf. We zetten samen de koers uit, kiezen de juiste tools en zorgen voor een gemotiveerd team op weg naar succes.

Richting

PORTHAS coacht bij het uitzetten en realiseren van een effectieve bedrijfsstrategie.

We bekijken samen wat de beste koers is om je doel te bereiken. Daartoe brengen we eerst de huidige situatie van uw bedrijf in kaart. Dat doen we op maat. Iedere onderneming is immers uniek en heeft een specifieke graad van maturiteit.

Om die maturiteit te meten ontwikkelde Porthas de ‘9 Proef’ . Een methode om in een sessie van 1 dag samen met het management een duidelijk beeld te krijgen van de interne risico's en de maturiteit van het bedrijf.

We helpen u desgewenst ook bij het opstellen van een context-analyse waar we onze focus richten op de externe factoren en de impact ervan op de bedrijfsdoelstellingen.

Deze analyses vormen mede de basis om de richting te bepalen en een stevige bedrijfsstrategie uit te tekenen. Wij hebben een ruime ervaring in het faciliteren van dit proces. We begeleiden deze meetings met enthousiasme en empathie en slagen er steeds weer in om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Verder kunnen wij praktische tools aanreiken om de strategische doelstellingen verder te vertalen in concrete meetbare objectieven tot op de werkvloer en werken wij graag, samen met u, een systeem op om de resultaten op te volgen. In deze fase hebben we ook veel aandacht voor de communicatie. Het bepalen van de richting is immers dikwijls een ingrijpend proces, waarbij we moeten vermijden dat de wandelgangen voor extra tegenwind zorgen.

Onze services:

- risico-analyses

- maturiteitsmetingen

- SWOT - analyses

- strategische oefeningen

- uittekenen business canvas

en strategiemappen

- implementeren van corporate governance

- opstellen van business- en marketingplannen

- audits

-....

Structuur

PORTHAS coacht bij het uittekenen en tot stand brengen van een efficiënt bedrijfskader.

Eens de koers vastligt helpen we u graag met het bepalen en implementeren van effectieve en efficiënte structuren. Zo bepalen we samen wat de beste governance structuur is voor uw bedrijf.

Daarnaast zoeken we actief naar opportuniteiten om de werking te optimaliseren. Hoe kan je op de meest efficiënte manier uw producten of diensten produceren en aanbieden op de markt? Welke competenties zijn daarvoor nodig?

Welke informatie en middelen zijn er nodig is om de taken correct te kunnen uitvoeren?

Door de bestaande werking met een externe bril te bekijken is er zeker winst te boeken. Porthas heeft ook een ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven die het ISO certficaat willen halen.

Onze services:

- uittekenen processen

- opstellen van functieprofielen

- vastleggen van organisatieschema's

- ontwerpen van een informatie architectuur

- helpen zoeken naar de juiste ICT middelen

- begeleiding in Iso trajeçten

- ...

Cultuur

PORTHAS coacht bij het neerzetten en activeren van de passende bedrijfscultuur.

Richting en structuur kunnen echter maar slagen als er binnen het bedrijf een eigen bedrijfscultuur heerst. We gaan samen met u op zoek naar de bedrijfswaarden die eigen zijn voor uw onderneming.

Ieder bedrijf heeft immers nood aan een eigen DNA, dat herkenbaar is voor medewerkers, klanten en alle stakeholders. Een DNA dat perfect aansluit op de eigenheid van het product of de service die u aanbiedt.

We faciliteren dan ook graag veranderingstrajecten. Of kunnen uw managers en leidinggevenden persoonlijk begeleiden in hun groeitraject. Kortom we creëren samen een omgeving waarin men zich goed voelt.

Ook in dit domein zal u ervaren hoe Porthas op een gefocuste, persoonlijke en individuele manier bedrijven begeleidt en precies daarin het verschil wenst te maken.

Onze services:

- opstellen ethisch charter

- begeleiden van change trajecten

- persoonlijke coaching van managers

- MVO implementaties

- teambuildingactiviteiten

-...